คลังเก็บหมวดหมู่: รางวัลและผลงาน

ครูสอนดี เชียงใหม่ ' 54

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ( ภาคบ่าย) คุณครูกฤษณา  พึ่งธรรม และคณะครูสอนดี เชียงใหม่ ‘ 54 เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายครูสอนดี จังหวัดเชียงใหม่ และรับมอบเกียรติบัตรครูสอนดี ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จาก นายบุณเลิศ บูรณปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น

นวัตกรรม / วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)

วันที่ 9 – 12 กันยายน พ.ศ. 2555 คุณครูกฤษณาเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best  Practice ) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี http://youtu.be/_jzo2HqhLBk  

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น

ครูสอนดี

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ครูกฤษณา พึ่งธรรม รับมอบเกียรติบัตรครูสอนดี ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรครูสอนดี ให้แก่ครูในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมแสดงความยินดีกับครูสอนดี

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น

UTQ online

UTQ online เป็นเว็บไซต์ของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ด้วยระบบ E-training (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ข้าราชการครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ามาลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาที่ครูผู้นั้นสอน ด้วยระบบออนไลน์ (E-training) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ครูกฤษณา พึ่งธรรม ได้ผ่านการอบรม ตามหลัหสูตร ดังนี้ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป เนื่องจากผ่านการอบรม ครบทั้ง 3 กลุ่ม จึงได้รับวุฒิบัตร พิเศษอีก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.เชียงใหม่เขต4

20 มกราคม 2555 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.เชียงใหม่เขต4

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น

หนึ่งแสนครูดี

16 มกราคม พ.ศ. 2555 คุณครูกฤษณา พึ่งธรรม และคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น

รายชื่อคุณครูผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 กิจกรรมโครงการ "Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2012"

Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2012 รายชื่อคุณครูผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 กิจกรรมโครงการ “Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2012″ http://www.pil.in.th/DocLib12/a20111130.aspx โดย อันดับที่ 4 เป็น คุณครูกฤษณา พึ่งธรรม กำหนดการ โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2012 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 3 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔

คุรุสภา – สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ http://www.ksp.or.th/kru55/page_10.html โดย อันดับที่ 11 เป็น คุณครูกฤษณา พึ่งธรรม

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น

ต้อนรับเปิดเทอมค่ะ

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น

Microsoft Innovative Teacher 2011

นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินผลงาน โครงการ “ Microsoft Thailand Innovative   Teachers Leadership Awards 2011 ” ผู้บริหารจากบริษัท   ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้ารับฟังนโยบาย และเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ   ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสพบกับครูผู้นำนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรม “Microsoft Thailand Innovative   Teachers Leadership Awards 2011” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง   ศธ. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รางวัลและผลงาน | แสดงความเห็น